Διηγήσεις και θαύματα

Όπως, λογικά, μπορούμε να καταλάβουμε, σε τέτοιες περιπτώσεις γεννιούνται πολλές παραπλήσιες ιστορίες που έχουν σχέση με θαύματα. γεγονότα δυσεξήγητα κι όπου ο υπερφυσικός παράγοντας παίζει μεγάλο ρόλο. Όσο, όμως, η Εκκλησία κι η επιστήμη δεν αποφανθούν από κοινού για τη φύση αυτών των γεγονότων, κανένας δεν μπορεί να μιλά μ’ απόλυτη βεβαιότητα για θαύματα, έστω κι αν μας φαίνεται οφθαλμοφανές πως πρόκειται για κάποιο υπερφυσικό γεγονός. Πιστεύουμε πως όλα τα παραπάνω έπρεπε να λεχτούν, πριν προχωρήσουμε στην εξιστόρηση μερικών διηγήσεων που έφτασαν σε μας άλλες προφορικά, από στόμα σε στόμα κι άλλες με έγγραφη ένορκη μαρτυρία. Θα περιοριστούμε σε μια ξερή εξιστόρηση των γεγονότων, όπως έχουν καταγραφτεί, χωρίς να εμπλακούμε σε καμιά προσπάθεια ερμηνείας ή εξήγησης.

Η περίπτωση των αγριοαχλαδιών
Η περίπτωση της πανούκλας
Η θεραπεία της αετοφωλιανής
Η θεραπεία του Αλοΰσιου Ρεμούνδου
Χάρες μέσα στη θάλασσα

back
home
next