Ευχαριστήριο

Πιστεύουμε πως δεν θάταν δυνατή η σύνταξη αυτού του τεύχους χωρίς την ευγενική προσφορά όλων εκείνων που κάτι είχαν να προσθέσουν στα στοιχεία που είχαμε συγκεντρώσει. Οι διηγήσεις τους κι η κάθε άλλης μορφής χορήγηση στοιχείων βοήθησε αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις Σεβ. Αδελφές Ουρσουλίνες που μας επέτρεψαν να γνωρίσουμε τα στοιχεία του Αρχείου τους, τα σχετικά με το Προσκυνητήριο του Βρυσιού καθώς επίσης το Σεβ. π. Μανώλη Ρεμούνδο, εφημέριο της Καθολικής Μητρόπολης Νάξου, για όσα στοιχεία είχε στη διάθεσή του και γενναιόδωρα μας παραχώρησε.

back
home