ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής Τήνου
Φάκελλος «Βρυσί»
Ενοριακό αρχείο Ταραμπάδου

Αρχείο Μονής Ουρσουλινών, Λουτρά Τήνου

Ημερολόγιο της Ψυχής μου, του Πάπα Ιωάννη 23ου

Δώριζα Γεωρ. Οι εκκλησίες και τα προσκυνήματα της Τήνου, έκδ. «Τήνος», Αθήναι χ.χ., σελ. 119-124.

Ζαλώνη Μάρκου, Ιστορία της Τήνου. Μεταφρ. Δ. Μαυρομαρά, Αθήναι 1888, σελ. 31-32.

Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, του Hav. Leσn-Dufour. Ελλ. μετάφραση κι έκδ. Βιβλικού Κέντρου «Άρτος Ζωής», Αθήνα 1980.

(Φιλιππούση Ιωάν., αρχιεπισκόπου), Η Εικών της Παναγίας του Βρεσιού, η ευρεθείσα κατά τον 17ο αιώνα, (Αθήναι 1937)

Φώσκολου Μάρκου, π. Ιστορία του χωριού και της Καθολικής Ενορίας της Καρδιανής, Αθήνα 1977.

--, Τα «φραγκοχιώτικα» βιβλία στην κοινωνική και θρησκευτική διαμόρφωση των Καθολικών Κοινοτήτων των Κυκλάδων (ΙΖ΄- ΙΘ΄ αι.), (προσεχής έκδοση).
Εφημερίδες:
«Καθολική» αρ. φφ. 337 (15-7-1937), 338 (29-7-37), 339 12-8-37), 340 (26-8-37), 748 (23-6-50) και διάφορες ανταποκρίσεις κάθε χρόνο στις αντίστοιχες γιορτές.

«Τηνιακά Μηνύματα», αρ. φφ. 29-30, 40-42, 85 και τις διάφορες ειδησεογραφικές περιγραφές στις εκάστοτε θρησκευτικές και πνευματικές εκδηλώσεις.

«Αναγέννησις», αρ.φ. 160 (1-4-1937).