Η Σταυροφορία της Αγίας Ευχαριστίας

Η Σταυροφορία της Αγίας Ευχαριστίας απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και έφηβους, και τους βοηθά να παραμείνουν πιστοί στη συχνή προσέλευση στα Μυστήρια της θείας Μετάληψης και της Εξομολόγησης.
Με την πνευματικότητα που τους παρέχει, τους καθοδηγεί ώστε να μάθουν να προσεύχονται καθημερινά και να προσφέρουν την ημέρα τους στο Θεό.

Αδελφότητες
αφιερωμένες στην Ι. Καρδία του Ιησού

 

Οι Αδελφότητες που είναι αφιερωμένες στην Καρδία του Ιησού αποτελούνται από Ομάδες ανθρώπων που αποδέχονται να προσεύχονται όλο και περισσότερο, και, τηρώντας ένα συγκεκριμένο κανονισμό, να ανταποκριθούν όσο γίνεται περισσότερο στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, ανταποδίδοντάς του τη δική τους αγάπη.


Προσκύνηση της Αγίας Ευχαριστίας

Μια ιδιαίτερη και δυνατή στιγμή της ευλάβειας προς την Ιερά Καρδία του Ιησού είναι η προσκύνηση του Χριστού στο Μυστήριο της θείας Μετάληψης.
Η προσκύνηση της Αγίας Ευχαριστίας μπορεί να γίνει ατομικά, από το κάθε άτομο ή ομαδικά από πολλούς μαζί.
Το αποκορύφωμα της προσκύνησης της Αγίας Ευχαριστίας επιτυγχάνεται με την προσέλευση στα Μυστήρια της Εξομολόγησης και της θείας Μετάληψης.

 

back