ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΩ

 


«ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» ( Από την Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας και άλλες πηγές)

Τα κείμενα αυτά συντάχθηκαν με σκοπό να είναι ένα μικρό βοήθημα, υλικό κατ’ επιλογήν, για σειρά κατηχητικών ομιλιών κατά το «Έτος Πίστεως», για σειρά τελετών «Κηρυγματικής Αγίας Ώρας», σε διάφορες λειτουργικές περιόδους του έτους, για μελέτη των « Χαροποιών, Λυπηρών,Φωτεινών, και Ένδοξων» μυστηρίων του Αγ. Ροδαρίου, για Τριήμερα, Εννεαήμερα προετοιμασίας διαφόρων Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών.Ενδέχεται να γίνουν παρατηρήσεις, διορθώσεις και συμπλήρωση με νέα κείμενα.
π . Ρόκκος Ψάλτης

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

-Ο άνθρωπος από τη φύση του και από την κλήση του είναι θρησκευτικό ον. Προερχόμενος από τον Θεό και πηγαίνοντας προς τον Θεό, ο άνθρωπος δεν ζει ολοκληρωτικά την ανθρώπινη ζωή του παρά μόνο όταν ζει ελεύθερα τον σύνδεσμό του με τον Θεό.
-Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζήσει σε κοινωνία με τον Θεό, στον οποίο βρίσκει την ευτυχία του. « Όταν ολόκληρος θα είμαι σ’ Σένα, δεν θα υπάρχει πια μέσα μου θλίψη και δοκιμασία. Ολότελα γεμάτη από Σένα, η ζωή μου θα είναι ολοκληρωμένη». (Αγ. Αυγουστίνος-Εξομολογήσεις 10,28.39)
-Όταν ακούει το μήνυμα των δημιουργημάτων και της συνειδήσεώς του, ο άνθρωπος μπορεί να φθάσει στη βεβαιότητα της υπάρξεως του Θεού, που είναι η αιτία και ο προορισμός των πάντων.
-Η Εκκλησία διδάσκει ότι ο μοναδικός και αληθινός Θεός μπορεί να γνωρισθεί με βεβαιότητα από τους ανθρώπους δια μέσου των έργων Του και χάρη στο φυσικό φως του ανθρώπινου νου. . -Μπορούμε πραγματικά να ονομάζουμε τον Θεό, ξεκινώντας από τις πολλαπλές τελειότητες των δημιουργημάτων, που είναι ομοιότητες του άπειρου και τέλειου Θεού, έστω και αν το περιορισμένο λεξιλόγιό μας δεν εξαντλεί το Μυστήριο του Θεού. -«Το δημιούργημα χωρίς τον Δημιουργό εξαφανίζεται».(Gudium et Spes 36) Γι’ αυτό το λόγο όσοι πιστεύουν, αισθάνονται να πιέζονται από την αγάπη του Χριστού, για να μεταδώσουν το φως του ζώντος Θεού σε όσους τον αγνοούν ή τον αρνούνται.
-Από αγάπη ο Θεός αποκαλύφθηκε και δωρήθηκε στον άνθρωπο. Μ’ αυτό τον τρόπο έδωσε την οριστική και ολότελα ικανοποιητική απάντηση στα ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο για το νόημα και το σκοπό της ζωής του.
-Ο Θεός αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο φανερώνοντάς του βαθμιαία το δικό Του Μυστήριο με έργα και λόγια. -Πέρα από τη μαρτυρία την οποία ο Θεός δίνει για τον εαυτό Του μέσα στη δημιουργία, ο ίδιος φανερώθηκε στους προπάτορές μας. Μίλησε σ’ αυτούς και μετά την πτώση τους, (Γεν 3, 15) υποσχέθηκε σ’ αυτούς τη σωτηρία και τους πρόσφερε τη Διαθήκη του. -Ο Θεός έκανε με τον Νώε μια αιώνια Διαθήκη μεταξύ Αυτού και όλων των ζώντων (Γεν 9,16). Θα διαρκέσει όσο διαρκεί ο κόσμος.
-Ο Θεός διάλεξε τον Αβραάμ και έκανε Διαθήκη μαζί του. Μ’ αυτή τη Διαθήκη διαμόρφωσε το λαό Του, στον οποίο διαμέσου του Μωυσή αποκάλυψε το Νόμο Του. Προετοίμασε το λαό αυτό με τους προφήτες, για να δεχθεί τη σωτηρία που προορίζεται για όλους τους ανθρώπους.
- Ο Θεός αποκαλύφθηκε ολοκληρωτικά στέλνοντας τον ίδιο τον Υιό του, στο πρόσωπο του οποίου συνήψε την Καινή Διαθήκη για πάντα. Ο Χριστός είναι ο οριστικός Λόγος του Πατέρα και επομένως μετά απ’ Αυτόν δεν θα υπάρξει πια άλλη Αποκάλυψη.

 

back